คอมพิวเตอร์ Destop
Computer Notebook
ราคาเช่า 2,500฿/6 เดือน

Computer Destop
ราคาเช่า 2,000฿/6 เดือน

Computer All In One
ราคาเช่า 2,200฿/6 เดือน

Finger scan
ราคาเช่า Call...
  
รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 7,Windows 8
-สำหรับระดับอนุบาล ราคาเช่า 2,000/6 เดือน
-สำหรับระดับประถมศึกษา ราคาเช่า 2,500/6 เดือน
-สำหรับระดับอาชีวะศึกษา ราคาเช่า 3,000/6 เดือน
-มีโปรแกรมสำนักงาน Office 2010-2013
-มีโปรแกรมเพื่อการศึกษาเฉพาะทาง
-มีโปรแกรมสื่อสารการเรียนรู้สำหรับเด็ก
-มีโปรแกรมควบคุมเครื่องลูกข่าย

*เช่าตั้งแต่ 20 เครื่องขึ้นไป
แถมฟรีเครื่องสำรอง 1 เครื่อง

*เช่าตั้งแต่ 40 เครื่องขึ้นไป
แถมฟรีเครื่องสำรอง 1 เครื่อง
แถมฟรีเครื่อง server 1 เครื่อง